אזור חיוג מצרים

אזור החיוג של מצרים:

עיר או אזור אזור חיוג
1.New Valley92

אזור חיוג מצרים