אזור חיוג סרי לנקה

אזור החיוג של סרי לנקה:אזור חיוג סרי לנקה